Χορήγηση Wisc-V

” Η κλίμακα WISC-V είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο και θεωρείται παγκοσμίως το πιο αξιόπιστο και έγκυρο.
Εξετάζει τη νοητική λειτουργικότητα του παιδιού μέσα από 13 κλίμακες η καθεμία σε ένα διαφορετικό τομέα (μνήμη, κατανόηση, αφαιρετική σκέψη, κλπ).
Είναι κατάλληλο για ηλικίες από 6 χρονών μέχρι και 16 χρονών και 11 μηνών.
Το WISC-V χορηγείται από πιστοποιημένη ψυχολόγο και συμβάλλει στον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών και νοητικής λειτουργικότητας των παιδιών.