εργομιλώ

Θεατρικό παιχνίδι

Στην ομάδα στοχεύουμε στην έκφραση συναισθημάτων και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
αξιοποιώντας τις βασικές αρχές του θεάτρου: τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον για τον άλλο και τη συνεργασία.

Με ερεθίσματα ποιητικά, λογοτεχνικά και θεατρικά κείμενα, ήχους και εικόνες, ερχόμαστε σε επαφή με
εργαλεία της βασικής εκπαίδευσης ενός ηθοποιού και προσεγγίζουμε θέματα που μας απασχολούν και μας
ενδιαφέρουν μέσα από το παιχνίδι με το σώμα και τη φωνή.

Θεατρικές πρακτικές και δραματοθεραπευτικές τεχνικές συνδυάζονται, για να ενισχύσουν τις ικανότητες μας
για αλληλεπίδραση, δημιουργικότητα, σωματική και λεκτική έκφραση, φαντασία, κριτική σκέψη, σύνθεση και
πρωτοβουλία.

Εφαρμόζονται ασκήσεις γνωριμίας – χαλάρωσης – εμπιστοσύνης – επαφής – ομαδικές ασκήσεις για δέσιμο της
ομάδας – ασκήσεις παρατήρησης – ανάπτυξης της φαντασίας – συγκέντρωσης – ρυθμού και μίμησης –
ενεργοποίησης σώματος και φωνής – κίνησης στο χώρο – αντίδρασης στο ερέθισμα – ασκήσεις εισαγωγής στη
δραματοποίηση – αυτοσχεδιασμοί με συνθήκες, που αποτελούν μία σειρά βασικών εργαλείων εκπαίδευσης
του ηθοποιού και τον κορμό της ομάδας θεάτρου. Οι δραστηριότητες προσαρμόζονται με βάση τη
διαφορετικές δυνατότητες των συμμετεχόντων και εκτελούνται σε πλαίσιο υποστήριξης και ασφάλειας.

Βασικοί στόχοι της ομάδας:

• Εκπλήρωση των βασικών αρχών του θεάτρου (αυτοέκφραση, συνεργασία, συμμετοχή)
• Γνωριμία με εκφάνσεις του θεάτρου στην πράξη (αυτοσχεδιασμός – δραματοποίηση – παράσταση)
• Ψυχαγωγία, παιχνίδι, μοίρασμα, χαρά, απόλαυση
• Ενεργοποίηση εκφραστικών μέσων
• Ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας
• Ενεργός συμμετοχή και δημιουργική έκφραση
• Συνεργασία
• Ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της ικανότητας σύνθεσης και αφήγησης μιας ιστορίας, ενίσχυση της
συγκέντρωσης και της προσοχής
• Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων στους τομείς της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων
• Βιωματική εκπαίδευση στη βασική αρχή του θεάτρου: το ενδιαφέρον προς τον άλλον. Κατανοώ τη σχέση
δράσης – αντίδρασης μέσα από προσωπικές και ομαδικές πράξεις έκφρασης. Μαθαίνω να δημιουργώ σχέση
• Κατάκτηση δεξιοτήτων, που μπορούμε να εφαρμόσουμε και στην πραγματική ζωή (ενίσχυση αυτονομίας,
αυτοεκτίμησης, εμπιστοσύνης στις προσωπικές δυνατότητες, ποικιλίας στην προσωπική έκφραση)

Βασική θέση της ομάδας είναι ότι όλοι μπορούν να κάνουν θέατρο και να επωφεληθούν από το θέατρο, ανάλογα με το αρχικό τους ενδιαφέρον και σε σχέση με τις δυνατότητές τους.