Σχολή Γονέων

Η σχολή γονέων έχει ως στόχο να υποστηρίξει ψυχολογικά και εκπαιδευτικά τους γονείς σε σχέση με το σημαντικό γονεϊκό ρόλο τους, ούτως ώστε να προάγει την βαθύτερη κατανόηση του παιδιού τους, να βελτιώσει την επικοινωνία τους μαζί του και να προσφέρει τη βέλτιστη δυνατότητα ανατροφής και εξέλιξης του παιδιού τους. Λειτουργεί σε ομάδες γονέων που διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους. Έτσι έχουμε:

1. Ομάδα βρεφικής-νηπιακής ηλικίας (για γονείς με παιδιά 0-6 ετών)
2. Ομάδα σχολικής ηλικίας (για γονείς με παιδιά 6-12 ετών)
3. Ομάδα προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας (για γονείς εφήβων 12-18 ετών)

Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης σε θέματα:

• Σχολική άρνηση και φοβία
• Άγχος αποχωρισμού
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Το απομονωμένο – θυμωμένο παιδί
• Αναγνώριση και αντιμετώπιση ειδικών δυσκολιών στη συμπεριφορά του παιδιού
• Η σημασία του παιχνιδιού
• Η αγάπη για το διάβασμα
• Γονεϊκή μέριμνα και φροντίδα
• Καταννοώντας την εφηβεία