Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Μελέτης

Πρόγραμμα Μελέτης

Ημερήσια εξατομικευμένη υποστήριξη μελέτης παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο

* μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο μας ή κατ’οίκον

* από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό

* με διάρκεια μίας με μιάμιση ώρας (αναλόγως ηλικίας / τάξης / ιδιαιτεροτήτων)