Παιδοψυχιατρική Εκτίμηση

Η παιδοψυχιατρική εκτίμηση είναι μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχονται στο κέντρο μας.

O παιδοψυχίατρος με τον οποίο συνεργαζόμαστε, είναι σε θέση να συνδράμει άμεσα στην ολοκληρωμένη εικόνα που πρέπει να έχουν οι εμπλεκόμενοι (συνεργάτες, γονείς, ενδιαφερόμενοι), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες των παιδιών/εφήβων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προσφερθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Έτσι, πραγματοποιούνται συναντήσεις κατόπιν ραντεβού με παιδιά / εφήβους και αξιολογούνται ατομικά από τον παιδοψυχίατρο - είτε κατόπιν παραπομπής από τη θεραπευτική ομάδα είτε κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του γονέα.