προσωπικο

Λευτέρης Χατζηθεοδώρου

Απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του University of Wolverhampton (BSc Honours Psychology & Philosophy) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Γενική Ψυχολογία (MA Psychology) από τη σχολή Ψυχολογίας του Bangor University Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχει εργαστεί σε Κέντρο Ημέρας εφήβων και ενηλίκων με χρόνια ψυχικά νοσήματα στην περιοχή Wolverhampton της Κεντρικής Αγγλίας, καθώς και σε σχολεία της ίδιας περιοχής σαν σχολικός σύμβουλος (school mentor) με στόχο τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων παιδιών από κατώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα.

 Έχει επίσης εργαστεί επί σειρά ετών στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών σε ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα καθώς και σε κέντρο πρώιμης παρέμβασης, και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε ημερίδες με θέματα που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες και τον ρόλο των γονέων.

Εκπαιδευμένος σε δεξιότητες Ανθρωπιστικής Συμβουλευτικής και με πιστοποίηση στη χρήση Προβολικών Δοκιμασιών ( CAT-TAT), έχει παρακολουθήσει κύκλους μαθημάτων και σεμιναρίων γνωσιακών –συμπεριφορικών τεχνικών καθώς και ομαδικών θεραπειών και συμβουλευτικής γονέων.

 Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και κάτοχος ευρωπαικής πιστοποίησης (EuroPsyBasic) της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Συλλόγων των Ψυχολόγων.