προσωπικο

Βασταρούχα Βασιλική

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών Φ.Π.Ψ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ)

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων ειδικής αγωγής καθώς και μετεκπαιδεύσεων στη συμβουλευτική γονέων,
στη Λειτουργική Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ), παιγνιοθεραπείας και εφαρμοσμένα προγράμματα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών και διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών.

Έχει κάνει εισηγήσεις σεμιναρίων ειδικής αγωγής.

Έχει μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία σε ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπείες παιδιών και εφήβων, σε συμβουλευτευτική γονέων, καθώς και σε περιστατικά που αντιμετωπίζουν τόσο διαδικτυακό όσο και σχολικό εκφοβισμό.