Ηλιόπουλος Βασίλης

– Απόφοιτος του τμήματος Λογοπεδικής- Ειδικής Παιδαγωγικής του πανεπιστημίου Σόφιας Βουλγαρίας με βαθμό Άριστα
(9.18).
– Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής του Ανοιχτού πανεπιστημίου Κύπρου. – Κάτοχος τίτλου ετήσιου σεμιναρίου στην Ειδική Αγωγή του ΕΚΠΑ (Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες, 2016). – Πιστοποιητικό συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille. – Συμμετοχή στο σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ (Παμμακαριστος, 2006). – – – –
-Συμμετοχή στο σεμινάριο PECS(Εισηγήτρια Άννα Πλεσσα, Αθήνα – 2008). – Συμμετοχή στο σεμινάριο TEACCH(Αθήνα – 2012).
– Εργάζεται απο το Σεπτέμβριο του 2004 σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και σε κέντρα ειδικών
θεραπειών.
-Για 8 χρόνια εργαζόταν ως λογοπεδικος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Νάξου. – Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικων – Λογοθεραπευτων (Α.Μ:439)