Μελά Κατερίνα

Η Μελά Αικατερίνη είναι έμπειρη Ειδική Παιδαγωγός, απόφοιτη του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας – Ε. Κ. Π. Α, με ειδίκευση στην Ψυχολογία και Πιστοποιημένη Παιδαγωγική επάρκεια.

Κατέχει Αγγλικά Διπλώματα θεραπευτικής παρέμβασης στη Δυσλεξία και θεραπευτικών τεχνικών Μαθησιακής Παρέμβασης (PG.Certs, L.J.M.U. of M.A. in Special Educational Needs).

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων περί Μαθησιακών Δυσκολιών, ΔΕΠ-Υ, πολυαισθητηριακής μεθόδου διδασκαλίας και εναλλακτικών τεχνικών/μεθόδων επικοινωνίας.

Έχει καταρτιστεί με Ελληνικό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης και Έρευνας στην Ειδική Αγωγή (μέσω εξετάσεων και Πρωτοκόλλου Εργασίας φορέας Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Διαθέτει επίσης Πανεπιστημιακές Πιστοποιήσεις στη Συμβουλευτική, την Οικογενειακή θεραπεία, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τους Μαθησιακούς Τύπους Μαθητών βάσει Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων.

Έχει διατελέσει ωρομίσθια εκπαιδευτικός καθώς και Εισηγήτρια Παρουσίασης Ψυχομετρικών Εργαλείων σε ημερίδες και σεμινάρια εντός θεραπευτικών κέντρων.

Έχει πιστοποίηση γνώσεων στη γλώσσα Braille και τετραετή σπουδή στη Νοηματική Γλώσσα των κωφών. 

Τέλος, έχει πτυχίο Επαγγελματία Ναυαγοσώστη και απαραίτητες γνώσεις πρώτων βοηθειών.