προσωπικο

Σαχπάζη Κυριακή

Η Κυριακή (Κική) Σαχπάζη είναι αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας με βαθμό πτυχίου 9.33.

Εργάζεται με νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως παιδιατρική εργοθεραπεύτρια και παράλληλα παρακολουθεί εποπτείες παιδιατρικής εργοθεραπείας.

Κατά τα ακαδημαϊκά της χρόνια εργάστηκε στο West Ham Lane Health Centre, Peadiatric Occupational Therapy Department στο Λονδίνο στα πλαίσια της πρακτικής της άσκησης μέσω προγράμματος Erasmus Placement.

Επιπρόσθετα έχει εργαστεί και σε άλλες δομές παιδιατρικής εργοθεραπείας στην Ελλάδα και διαθέτει εμπειρία μέσα από την εργασία της με παιδιά με διάφορα ελλείμματα (π.χ. Παιδιά με Αυτισμό, ΔΕΠ-Υ, Μαθησιακές Δυσκολίες, Εναντιωματική Συμπεριφορά, Δυσπραξία κτλ).

Έχει εκπαιδευτεί στο πρόγραμμα SCERTS για παιδιά με αυτισμό και έχει παρακολουθήσει πολλά και ποικίλα σεμινάρια αναπτυξιακής και συμπεριφορικής παιδιατρικής, παιδιατρικής εργοθεραπείας και Α’ βοηθειών.

Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει συνέδρια εργοθεραπείας με διοργανωτές τον Σύλλογο Ελλήνων Εργοθεραπευτών και το British Royal College of Occupational Therapy (RCOT) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αποτελεί μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών.

Τέλος, έχει δημοσιεύσει το άρθρο «Living and Working in London» τεύχος Μαΐου 2018 στο περιοδικό ΟΤ News του Ηνωμένου Βασιλείου.