προσωπικο

Κατσιμιλής Γιώργος

Απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικού & Ψυχολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μεταπτυχιακό τίτλο στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση .

Έχει συνεργαστεί με κέντρα ειδικών θεραπειών και με συλλόγους φροντίδας και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Διαθέτει εμπειρία στην εκπαίδευση παιδιών, εξατομικευμένα ή σε ομάδες, με ΔΕΠ-Υ, αυτισμό, δυσλεξία και λοιπές μαθησιακές δυσκολίες.

Ενδεικτικά Σεμινάρια

· Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στα προγράμματα Teacch, Pecs & Makaton

· Πιστοποιητικό χορήγησης Αθηνά Τεστ

· Ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

· Πιστοποιητικό συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille