Καραμάνου Αγγελική

Απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α και μέλος Κλινικού Εργαστηρίου για το
Ασυνείδητο και το Δεσμό.

Έχει διεξάγει ερευνητικό έργο ποικίλης θεματολογίας που αφορά
παιδιά και εφήβους καθώς και έχει υπάρξει ομιλήτρια σε συνέδρια, ημερίδες και
στρογγυλές τράπεζες. Με τρέχουσες εκπαιδεύσεις και εποπτείες , αναλυτικής ,
συμβουλευτικής και γνωσιακής- συμπεριφορικής κατεύθυνσης κατέχει επαγγελματική
εμπειρία στην εφαρμογή CBT και κλινική εμπειρία στην συμβουλευτική παιδιού και
ενήλικα.

Επιπλέον έχει εργαστεί στον τομέα της εκπαίδευσης ως καθηγήτρια Ψυχολογίας
σε Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς έχει υπάρξει εισηγήτρια σεμιναρίων και
διοργανώτρια ακαδημαϊκών εκδηλώσεων και παιδικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα απασχολείτο εθελοντικά σε δομή προστασίας προσφύγων ως προς την απασχόληση και
συνοδεία παιδιών ενώ προσφέρει παροχές ψυχοθεραπευτικής στήριξης σε άτομα κάτω του
ορίου της φτώχειας.

Επιπρόσθετες εκπαιδεύσεις αφορούν βιωματικά ετήσια σεμινάρια
ψυχοθεραπείας μέσω τέχνης , ψυχοδυναμικής-ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας , ποικίλα
συνέδρια και Λακανικές εισηγήσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

Επί της παρούσης διατηρεί Βιωματικό Εργαστήρι Καλλιτεχνικής έκφρασης στο πλαίσιο απασχόλησής της σε δομή
στήριξης ψυχικής υγείας.