προσωπικο

Δημόπουλος Νίκος

Πτυχιούχος του τμήματος Λογοθεραπείας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (AΤΕΙ) Ηπείρου.

Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις επίκτητες
διαταραχές επικοινωνίας από το Πανεπιστήμιο του Sheffield, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ).
Η εργασιακή του εμπειρία εκτείνεται από παιδιά όλων των ηλικιών με αρθρωτικές και
φωνολογικές διαταραχές, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες,
τραυλισμό και νοητική υστέρηση, έως ενήλικες με παθήσεις όπως η αφασία και η άνοια.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια που αφορούν την παιδική δυσφαγία και τον αυτισμό, ενώ
είναι πιστοποιημένος χρήστης του συστήματος εναλλακτικής επικοινωνίας PECS.