Εμείςεργομιλώπροσωπικο

Εμμανουήλ Δέγλερης

Με σπουδές στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών), στο τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ιστορία και
Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας) αλλά και στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία (τελειόφοιτος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ειδική Αγωγή).

Έχει εργαστεί σε γενικά και ειδικά σχολικά πλαίσια, σε ομάδα ή και εξατομικευμένα. Σαν εκπαιδευτικός, τόσο στο
πλαίσιο παράλληλης στήριξης όσο και ατομικά έχει εργαστεί στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών
με Δ.Α.Φ., νοητική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες.

Ενδεικτικά συνέδρια/σεμινάρια:
 2019 (Νοέμβριος): παρουσίαση στο συνέδριο της OMEP (Organisation Mondiale pour
l’Education Préscolaire), Πάτρα, «Σιωπές και περάσματα: ο ρόλος του εκπαιδευτικού της
παράλληλης στήριξης στην ενδυνάμωση ενός μαθητή με αναπηρία – αποσπάσματα μιας έρευνας
δράσης»

 2019 (Νοέμβριος): παρουσίαση στο συνέδριο της OMEP (Organisation Mondiale pour
l’Education Préscolaire), Πάτρα, (μαζί με την Ε. Τσιρόγκα) “Συμβουλευτικές διαστάσεις του
ρόλου της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης»