ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Posted Posted in Blog, εργομιλώ

Κακοποίηση: μία λέξη που ακούγεται πολύ τελευταία. Η κακοποίηση μπορεί να έχει πολλές μορφές είτε σωματική είτε λεκτική είτε σεξουαλική. Παιδική κακοποίηση δύο λέξεις που κανείς δεν τις θέλει μαζί. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το ακριβές ποσοστό παιδικής κακοποίησης. Οι λόγοι; Παιδιά νεαρής ηλικίας ή παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια […]