ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: Πότε το παιδί είναι έτοιμο για την Α’ Δημοτικού;

Ο όρος «σχολική ετοιμότητα» αναφέρεται συχνά στα παιδιά που πρόκειται να ενταχθούν στο Δημοτικό. Σχετίζεται με την ψυχοκινητική ανάπτυξη, τη συναισθηματική οργάνωση και το νοητικό επίπεδο των παιδιών. Επίσημο κριτήριο εισαγωγής στην πρώτη Δημοτικού είναι η χρονολογική ηλικία τους.

Ένα παιδί που είναι έτοιμο να ενταχθεί στο Δημοτικό σχολείο, θα πρέπει να έχει κατακτήσει βασικές δεξιότητες και γνώσεις, για να μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς μάθησης. Ωστόσο, αρκετά παιδιά στην ηλικία των 6 ετών περίπου δεν είναι ακόμα «ώριμα».

Η διερεύνηση της σχολικής ετοιμότητας γίνεται από τη διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό και ψυχολόγο. Ο κάθε ειδικός μέσα από αξιολογικές δοκιμασίες εξετάζει τις δεξιότητες του παιδιού στο δικό του τομέα.

Παρακάτω θα αναλύσουμε τα κριτήρια που θεωρούνται απαραίτητα για τη σχολική ετοιμότητα:

1. Να μπορεί το παιδί να αντιλαμβάνεται απλές και σύνθετες εντολές.

2. Να ακολουθεί κανόνες.

3. Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί σωστά έννοιες χώρου/ χρόνου.

4. Να ξεχωρίζει δεξί-αριστερό, να μπορεί να αντιγράφει, να γνωρίζει τα μέρη του σώματος.

5. Να μπορεί να χειρίζεται το ψαλίδι/ να κρατάει σωστά το μολύβι.

6. Να έχει ικανοποιητικό επίπεδο συγκέντρωσης σε ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον. Να μπορεί να διατηρήσει την καθιστή θέση.

7. Να γνωρίζει σχήματα, χρώματα, γράμματα, αριθμούς, να κάνει συσχετισμούς/κατηγοριοποιήσεις.

8. Να μπορεί να αφηγηθεί μία ιστορία, να έχει καλή οπτική/ακουστική μνήμη. Να ξεκινάει ένα διάλογο, να μπορεί να διατηρεί μία συζήτηση. Να ξεχωρίζει το πραγματικό από το φανταστικό σε μία ιστορία. Να χρησιμοποιεί σωστά το λόγο.

9. Να μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, να έχει ενσυναίσθηση, να αναπτύσσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

10. Να είναι συναισθηματικά ώριμο το παιδί, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.Να μπορεί να διαχειριστεί τη ματαίωση.

11. Να είναι συνεργάσιμο.

12. Να έχει αυτοέλεγχο.

Για τα τεστ σχολικής ετοιμότητας μπορούν οι γονείς να απευθύνονται τόσο σε δημόσιους φορείς (π.χ. Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής), όσο και σε ιδιωτικά κέντρα.

Αν μέσα από τις αξιολογητικές διαδικασίες εντοπιστούν δυσκολίες σε ένα παιδί, τότε κρίνεται αναγκαία η θεραπευτική παρέμβαση, ώστε να βοηθηθεί στις δεξιότητες που υστερεί. Αν πάλι τα αδύνατα σημεία του παιδιού είναι τόσα ώστε να μην μπορούν να καλυφθούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εξετάζεται το ενδεχόμενο της επαναφοίτησής του στο νηπιαγωγείο. Αυτό μπορούν να το κρίνουν τα πρώην ΚΕΔΔΥ (τώρα ΚΕΣΥ), από τα οποία χορηγείται επίσημη έγγραφη απόφαση.

Στην ιδέα της επαναφοίτησης το παιδί μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, αν οι γονείς του μεταδίδουν την απογοήτευση, τις φοβίες και τα άγχη τους. Αν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση, δρα θετικά στο παιδί, γιατί έχει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να βελτιωθεί μέσα από τη θεραπευτική παρέμβαση.
Είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί να είναι έτοιμο για το Δημοτικό. Αν οι γονείς είναι αρνητικοί να δεχτούν ότι το παιδί τους εμφανίζει κάποια δυσκολία και δεν το εντάξουν στο απαραίτητο θεραπευτικό πρόγραμμα, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα προχωρώντας στις τάξεις του Δημοτικού οι δυσκολίες να αυξάνονται, επιβαρύνοντάς το καθ‘όλη τη σχολική ζωή του.
Ας μην τους βάζουμε εμπόδια, απεναντίας να τα βοηθούμε να ανοίξουν αργότερα τα φτερά τους, δίνοντας τους τα κατάλληλα εφόδια να εξελιχθούν.

Το άρθρο επιμελήθηκε η Παππά Ευαγγελία, εργοθεραπεύτρια και ιδιοκτήτρια του κέντρου ειδικών θεραπειών «Εργομιλώ» και του κέντρου αποκατάστασης «Εργομιλώ plus» και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “τα εν δήμω… Μοσχάτο -Ταύρος, αρ.φύλλου 08, Ιούλιος-Αύγουστος 2019.

Leave a Reply