προσωπικο

Βάσια Πασπάλη

Απόφοιτος της δραματικής σχολής Βεάκη και κοινωνική λειτουργός, με επιμόρφωση στις θεραπείες μέσω τέχνης και παιδαγωγική επάρκεια. Έχει παρακολουθήσει εργαστήρια και σεμινάρια με τους Θ. Τερζόπουλο,
Persona Non Grata, Γ. Σκουρλέτη, B. Νούλα, Ρ. Πατεράκη, Σ. Παυλίδη, Α. Στελλάτου, Μ. Μαρμαρινό, A. Bécard,
E. Gonzalez, Λ. Καραλή κ.α. Δραστηριοποιείται στον τομέα των παραστατικών τεχνών, διδάσκει θεατρική
αγωγή και συντονίζει ομάδες θεάτρου με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
http://vasiapaspali.weebly.com/