προσωπικο

Μαρία Σοφία Τασούδη

Απόφοιτη του τμήματος Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.

Στην εξάμηνη πρακτική της άσκηση συνεργάστηκε με Κέντρο Λογοθεραπείας κατά την οποία ενασχολήθηκε με παιδιά:

  • με αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές
  • διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές,
  • μαθησιακές δυσκολίες,
  • τραυλισμό,
  • νοητική υστέρηση

Σήμερα εξακολουθεί να εργάζεται ως Λογοθεραπεύτρια στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Εργομιλώ» και ως Συνοδός Παράλληλης Στήριξης σε παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων με ποικίλη θεματολογία. Ενδεικτικά:

  • Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων (PECS)
  • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (AΒΑ)
  • Ενισχύοντας την επικοινωνία σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα και Μαθησιακές Δυσκολίες κ.α.